Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů-GDPR

Správce osobních údajů

Karel Váchal,Oleško 785,252 45 Březová-Oleško,IČ44692641,tel. 602 430 403

 

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktní údaje, osobní údaje zákazníků (jméno,příjmení,IČ,DIČ,adresa,telefon,email.popř.RČ)budou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob- s platným nařízením GDPR.

Využití dat

Data budou použita výhradně pro vnitřní potřebu za účelem komunikace,sjednávání a realizaci zakázek,vystavení a zpracování účetních a daňových dokladů,kontrolních hlášení,kontroly FÚ apod. Vyjímku představují externí dopravci a subdodavatelé,kterým jsou předány nezbytné údaje nutné pro bezproblémovou realizaci zakázek.

Délka uchování

Osobní údaje uchováváme v případě uskutečnění zakázky 10 let po zániku posledního smluvního vztahu

Vaše práva

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,právo požádat o opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz popř. omezení jejich zpracování,pokud to není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností. Tato práva můžete uplatnit písemně na email ivanavachalova@seznam.cz. V případě,že se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Kontrolný kód

i
Předvolby soukromí

Používáme cookies,abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení